• Księgi rachunkowe (pełna księgowość) od 500,00 zł netto
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 200,00 zł netto
  • Ryczałt od 100,00 zł netto
  • Karta podatkowa od 50 zł netto

Zapraszamy do współpracy z nami